میتاد

تو بخوانـــــــــــــــــم اکنون....

...

نمیخواستم بنویسم باز اینجا،داشتم خفه میشدم چندین بار کلی نوشتمو پاک کردم،نوشتمو پاک کردم،نوشتمو پاک کردم نه نمینویسم....   دلم شکست،خودم شکستم،خراب شدم،ولی احتیاجی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید
مرداد 89
10 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
10 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
2 پست