به تو من مدیونم،
وقتی از تو غمی دارم به دل،
ماه را زیباتر میبینند چشمان غم زده ام ...میتــــاد
89.1.10

/ 1 نظر / 5 بازدید
غزال

به تو من مدیونم وقتی از تو غمی دارم به دل ماه را زیباتر میبینند چشمان غم زده ام